Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Ocena wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2017 oraz Nr 4/2017

W dniu 5 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” dla wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane (nabór Nr 3) oraz Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” (nabór Nr 4).

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 8 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 5 lipca 2017 r. (roda) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 28 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w miejscowoci Przedwit, miay miejsce uroczystoci z okazji Jubileusz 10-lecia Zespou Ludowego ?witanki?. Spotkanie byo okazj do wspomnie, prezentacji dorobku artystycznego Zespou, gratulacji i podzikowa za nieoceniony wkad w upowszechnianie tradycji ludowej i zwyczajw biesiadnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

1

2                    3                     4


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? informuje o moliwoci skadania wnioskw w ramach dziaania 19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji skadanych w ramach:

  • Przedsiwzicia 1 (P.1) ?Wsparcie na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej?- grupy defoworyzowane,
  • Przedsiwzicia 2 (P.2) ?Wsparcie dla przedsibiorcw rozwijajcych dziaalno gospodarcz

Więcej…

 
Więcej artykułów…