Jubileusz Zespou Ludowego ?witanki?
Start Aktualności Aktualności Jubileusz Zespou Ludowego ?witanki?

PostHeaderIcon

W dniu 28 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w miejscowoci Przedwit, miay miejsce uroczystoci z okazji Jubileusz 10-lecia Zespou Ludowego ?witanki?. Spotkanie byo okazj do wspomnie, prezentacji dorobku artystycznego Zespou, gratulacji i podzikowa za nieoceniony wkad w upowszechnianie tradycji ludowej i zwyczajw biesiadnych.

Wrd zaproszonych goci byli Prezes Zarzd Pani Adriana Rukat oraz Wiceprezes Pan Grzegorz Nadratowski, ktrzy w imieniu Zarzdu zoyli serdeczne yczenia i wyrazy uznania, wrczajc na rce Pani Janiny Sjki Prezes Stowarzyszenia KGW wsi Przedwit ?witanki? pamitkowy list gratulacyjny dla czonkw Zespou.

Obchody Jubileuszu rozpoczy si Msz wit, a nastpnie goci powitaa Pani Janina Sjka. Przypomniaa o pocztkach powstania Zespou i wystpach artystycznych. Zesp od lat kultywuje polskie piosenki ludowe i biesiadne. Wystpuje na lokalnych uroczystociach patriotycznych oraz bierze udzia w licznych przedsiwziciach promocyjnych. W trakcie spotkania Jubilaci zaprezentowali swj dorobek artystyczny, zarwno ten sprzed 10 lat jak i obecne utwory i przypiewki ludowe.

Uroczystoci uwietniy wystpy zaprzyjanionych Zespow: ?Jesienne Re? z Tuszcza, ?Rozmaryn? z miejscowoci Kunin oraz ?Pogodny Zmierzch? z Baranowa.