Walne Zebranie Członków w dniu 6 lutego br.
Start Aktualności Aktualności Walne Zebranie Członków w dniu 6 lutego br.

PostHeaderIcon Walne Zebranie Członków w dniu 6 lutego br.

W związku z zakończoną aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”, w dniu 6 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”.

W obradach uczestniczyło 32 członków Stowarzyszenia, którym przewodniczył p. Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski. Przyjęty porządek obrad uwzględniał podjęcie trzech uchwał, tj. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu LGD, uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady LGD. Powyższe uchwały Walne podjęło jednogłośnie.

Ponadto podczas Walnego Zebrania omówiono doświadczenia wynikających ze stosowania procedur z wykorzystaniem raportu monitorującego postęp wdrażania LSR i funkcjonowania LGD „ZIELONE SIOŁO”.