Zapraszamy na szkolenie na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
Start Aktualności Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze Zapraszamy na szkolenie na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

W związku z realizacją projektu pn. „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze działania LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach zadania publicznego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, w imieniu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” zapraszam na szkolenie na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 lipca br. (wtorek) o godz. 13.00 w Ośrodku „Binduga”, ul. Przystań 2 w Broku.

Program szkolenia :

13:00 – 13:15 Powitanie osób biorących udział w spotkaniu, krótkie przedstawienie projektu LGD „ZIELONE SIOŁO”,

13:15 – 13:45 Geneza projektu Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego, struktura projektu, różnice organizacyjne w obrębie regionów członkowskich, kategorie podejmowanych działań promocyjnych,

13:45 – 14:15 Mazowsze w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Jubileusz 10-lecia projektu, know-how przystąpienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze,

14:15 – 14:30  Dobre przykłady – opis wybranych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, przykłady współpracy pomiędzy podmiotami w Sieci, szlaki kulinarne na Mazowszu,

14:30 – 14:45 Różnorodność zadań dofinansowanych w ramach promocji Sieci – pokaz filmów promocyjnych Sieci oraz projektu Slow Road,

15:00      Obiad.

 

Szkolenie poprowadzi pracownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.