Ankieta - Potrzeby Spoecznoci Lokalnych
Start baza noclegowo-gastronomiczna Punkt konsultacyjny Ankieta - Potrzeby Spoecznoci Lokalnych

PostHeaderIcon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? prowadzi prace nad budow Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru obejmujcego 10 Gmin: gmin miejsko-wiejsk Brok oraz gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Makinia Grna, Nur, Ostrw Mazowiecka, Stary Luboty, Szulborze Wielkie, Wsewo, Zarby Kocielne. Strategia bdzie realizowana w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zapraszamy do udziau w zidentyfikowaniu najwaniejszych problemw i wyznaczeniu gwnych kierunkw rozwoju obszaru dla ktrego budujemy LSR. Naszym zamiarem jest budowa Strategii z udziaem szerokiego grona mieszkacw i licznej reprezentacji podmiotw obszaru. 


Jednym ze sposobw tego udziau w budowie naszej wsplnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie  pogldw na temat problemw obszaru i kierunkw zmian jakie powinny by wywoane realizacj Strategii.
Zwracamy si zatem z prob o powicenie kilku chwil i wypenienie poniszego formularza ankiety.

ANKIETA ONLINE