Walne Zebranie Czonkw przyjo Lokaln Strategi Rozwoju
Start baza noclegowo-gastronomiczna Punkt konsultacyjny Walne Zebranie Czonkw przyjo Lokaln Strategi Rozwoju

PostHeaderIcon

W dniu 29 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO?. W obradach uczestniczyo 49 czonkw Stowarzyszenia, ktrym przewodniczy p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski. Przyjty porzdek obrad uwzgldnia podjcie kilku wanych uchwa m.in. w sprawie zakoczenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, uchwalenia Statutu LGD, Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Czonkw, Regulaminu Pracy Zarzdu, Regulaminu Rady i Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Na spotkaniu jednogonie przyjto uchwa Nr 26/2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Walne Zebranie Czonkw powoao take Rad LGD w nowym 15-osobowym skadzie tj.:

 Pan Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski ? przedstawiciel  Powiatu

Pan Waldemar Brzostek Wjt Gminy Ostrw Mazowiecka ? przedstawiciel Gminy

Pan Ireneusz Gumkowski Wjt Gminy Stary Luboty ? przedstawiciel  Gminy

Pani Boena Kordek Wjt Gminy Makinia Grna ? przedstawiciel Gminy

Pan Krzysztof Michalec Wjt Gminy Szulborze Wielkie ? przedstawiciel Gminy

Pan Jacek Murawski Wjt Gminy Nur ? przedstawiciel Gminy

Pan Micha Rutkowski Wjt Gminy Andrzejewo ? przedstawiciel Gminy

Pan Jarosaw Sarnowski BISTRO food&music ? przedstawiciel sektora gospodarczego (gm. Zarby Kocielne)

Pani Krystyna Szulborska Bank Spdzielczy w Ciechanowcu Oddzia w Nurze ? przedstawiciel sektora gospodarczego (gm. Nur)

Pan Krzysztof Jwik Dom Wczasowy ?Nadrzecze? ? przedstawiciel sektora gospodarczego (gm. Brok)

Pan Rafa Niemira Usugi dla rolnictwa ? przedstawiciel sektora gospodarczego (gm. Szulborze Wielkie)

Pani Urszula Nadratowska ? mieszkaniec (gm. Wsewo)

Pani Magorzata Sikorska ? mieszkaniec (gm. Boguty Pianki)

Pani Danuta Jabonka-Grabowska Brokowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsibiorczoci ? przedstawiciel sektora spoecznego (gm. Brok)

Pan Sawomir Konarzewski Towarzystwo Uniwersytetw Ludowych Oddzia Regionalny w Starym Lubiejewie ? przedstawiciel sektora spoecznego (gm. Ostrw Mazowiecka).

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014 ? 2020