Zapraszamy na spotkania konsultacyjne
Start gospodarstwa agroturystyczne Punkt konsultacyjny Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

PostHeaderIcon Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Trwaj prace majce na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 ? 2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?. Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest LSR umoliwi mieszkacom gmin czonkowskich LGD ?ZIELONE SIOO? pozyskanie rodkw finansowych na realizacj inwestycji inicjatyw, ktre bd wpywa na rozwj obszaru LGD i popraw jakoci ycia na wsi.

W zwizku z powyszym serdecznie zapraszamy mieszkacw, przedsibiorcw, przedstawicieli organizacji pozarzdowych oraz grup nieformalnych na spotkania konsultacyjne majce na celu poznanie gwnych problemw i potrzeb spoecznoci lokalnej zamieszkujcej obszar naszej LGD. Wnioski z tych konsultacji zostan wykorzystane do budowania analizy SWOT i sformuowania celw i przedsiwzi opracowywanej LSR.

Spotkania odbd si we wszystkich gminach czonkowskich LGD ?ZIELONE SIOO? wedug nastpujcego harmonogramu:


19.10.2015 r.
(poniedziaek)
godz.10.00 


Gmina Brok

(sala konferencyjna Urzdu Gminy w  Broku, Pl. Kocielny 6)

19.10.2015 r.
(poniedziaek)
godz. 13.30

Gmina Wsewo 
(sala konferencyjna Urzdu Gminy w Wsewie, ul. Zastawska 13)

20.10.2015 r.
(wtorek)
godz. 10.00

Gmina Stary Luboty
(Szkoa Podstawowa w Starym Lubotyniu)

20.10.2015 r.
(wtorek)
godz. 18.00

Gmina Andrzejewo  
(wietlica wiejska w Starej Ruskoce) 

21.10.2015 r.
(roda)
godz. 10.00

Gmina Nur
(sala konferencyjna Urzdu Gminy w Nurze, ul. Drohiczyska 2)


21.10.2015 r.
(roda)
godz. 13.30

Gmina Boguty Pianki
(sala konferencyjna Urzdu Gminy w Bogutach Piankach, Al. Papiea Jana Pawa II 45)

22.10.2015 r.
(czwartek)
godz. 10.00

Gmina Ostrw Mazowiecka
(sala konferencyjna Urzdu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5)

22.10.2015 r.
(czwartek)
godz. 13.30

Gmina Zarby Kocielne
(sala konferencyjna Urzdu Gminy w Zarbach Kocielnych, ul. Kowalska 14)

23.10.2015 r.
(pitek)
godz. 10.00

Gmina Makinia Grna
(sala Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Makini Grnej ul. Przedszkolna 3)

23.10.2015 r.
(pitek)
godz. 13.30

Gmina Szulborze Wielkie
(sala konferencyjna Urzdu Gminy w Szulborzu Wielkim,
ul. Romantyczna 2)