Nadal trwaj prace nad now Lokaln Strategi Rozwoju !!!
Start gospodarstwa agroturystyczne Punkt konsultacyjny Nadal trwaj prace nad now Lokaln Strategi Rozwoju !!!

PostHeaderIcon

Przeprowadzone we wszystkich gminach czonkowskich spotkania konsultacyjne z mieszkacami obszaru LGD ?ZIELONE SIOO? dostarczyy nam wielu cennych informacji na temat problemw i potrzeb lokalnej spoecznoci. Ponad 230 osb uczestniczcych w spotkaniach, wypenio anonimowe ankiety pn.: ?Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe obszaru?, ?Kryteria wyboru operacji?, ?Cele i przedsiwzicia do LSR? oraz ?Potrzeby spoecznoci lokalnych?.

Jestemy w trakcie analizy wynikw ankiet, opracowywania analizy SWOT i nakrelania celw i przedsiwzi do LSR.

Jednoczenie przypominamy, e nadal mona wypeni ankiet online badajc ?Potrzeby spoecznoci lokalnych?.

ANKIETA ONLINE