Zakoczenie badania ankietowego ? Potrzeby spoecznoci lokalnych
Start gospodarstwa agroturystyczne Punkt konsultacyjny Zakoczenie badania ankietowego ? Potrzeby spoecznoci lokalnych

PostHeaderIcon

Informujemy, i w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada br. zakoczylimy internetowe badanie ankietowe pn. ?Potrzeby spoecznoci lokalnych? majce na celu zidentyfikowanie najwaniejszych problemw i wyznaczenie gwnych kierunkw rozwoju obszaru LGD ?ZIELONE SIOO?.

Dzikujemy wszystkim, ktrzy powicili swj czas i wypenili formularz ankiety.

Poniej zamieszczamy wyniki badania internetowego.

Wynik ankiety internetowej.