Podzikowanie za aktywny udzia w budowaniu LSR
Start gospodarstwa agroturystyczne Punkt konsultacyjny Podzikowanie za aktywny udzia w budowaniu LSR

PostHeaderIcon

W zwizku z zakoczeniem prac nad Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie dzikujemy czonkom Stowarzyszenia oraz wszystkim zaangaowanym mieszkacom z obszaru dziaania naszej LGD za liczny udzia w konsultacjach spoecznych przy tworzeniu Strategii. To przy Waszym udziale zostay okrelone problemy, kierunki dziaa i zadania na najblisze lata. Dziki temu dokumentowi mieszkacy, przedsibiorcy i samorzdy po raz kolejny zyskaj moliwo signicia po rodki unijne na realizacj projektw sucych rozwojowi obszaru LGD ?ZIELONE SIOO?. Szczeglne podzikowania kierujemy do wszystkich Wjtw Gmin i Burmistrza Gminy Brok z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? za okazan pomoc organizacyjn i udostpnienie pomieszcze do przeprowadzenia spotka konsultacyjnych.

Prezes Zarzdu

Adriana Rukat