Lokalna Strategia Rozwoju zoona na konkurs o wybr
Start gospodarstwa agroturystyczne Punkt konsultacyjny Lokalna Strategia Rozwoju zoona na konkurs o wybr

PostHeaderIcon

Lokalna Strategia Rozwoju jest podstawowym i najwaniejszym zacznikiem do wniosku o wybr Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno, ktry w dniu 31 grudnia 2015 r. zoylimy do Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie. Wyboru LSR, ktre bd realizowane przez LGD w perspektywie finansowej 2014-2020 dokonuje komisja konkursowa w terminie 4 miesicy tj. do dnia 30.04.2016 r. Komisja ocenia Strategi pod wzgldem speniania 16 kryteriw wyboru. Ocen przeprowadza niezalenie dwch czonkw komisji, w tym ekspert. Wyboru LSR dokonuje si w kolejnoci wynikajcej z liczby uzyskanych punktw w ramach oceny, do wyczerpania dostpnych rodkw przeznaczonych na realizacj lokalnych strategii rozwoju. Minimalna liczba punktw niezbdna do wyboru LSR wynosi 147 (60 % maksymalnej liczby punktw tj. 245 punktw moliwych do uzyskania). 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014 ? 2020