Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy
Start w latach 2014-2020 Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy

PostHeaderIcon Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy

dsc02155W dniu 18 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została zawarta umowa przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Umowę zawarto pomiędzy Województwem Mazowieckim, a partnerami projektu współpracy tj.: LGD „Kurpsie Razem”, LGD „ZIELONE SIOŁO” i LGD „Zaścianek Mazowsza”.

    Beneficjenci zobowiązali się do wspólnej realizacji projektu pn.: „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”, którego celem jest promocja obszarów partnerskich poprzez poznanie walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także aktywizację społeczności lokalnych.

    W ramach realizacji projektu zaplanowano cztery wydarzenia: wyjazd na 4-dniowe Targi „Smaki Regionów 2018” w Poznaniu, stworzenie Questu na temat Rezerwatu przyrody w Czerni, organizację warsztatów kulinarnych wraz z wydaniem publikacji promującej dziedzictwo kulinarne partnerów projektu oraz opracowanie filmu promocyjnego.